استراتوس - ارائه جت اختصاصی در ایران

جت خصوصی

درباره استراتوس

رزرو جت اختصاصی به مسقط

رزرو جت خصوصی به بندرعباس

رزرو جت خصوصی به منامه

رزرو جت خصوصی به کابل

رزرو جت خصوصی به کراچی

رزرو جت خصوصی به کویت

کشورهای بدون ویزا

چگونگی رزرو جت اختصاصی

فرآیند رزرو پرواز در استراتوس:

  1. تعیین مبدا و مقصد (مشاهده مقصدها)
  2. تعداد مسافران
  3. تاریخ و ساعت مدنظر
  4. ثبت درخواست در فرم روبرو یا تماس با 02191690933
  5. ارائه مناسب‌ترین پیشنهاد توسط استراتوس به شما

"*" indicates required fields

Please enter a number greater than or equal to 1.
Please enter a number from 1 to 31.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.